بخش اول:

 • آموزش نحوه استقرار و راه اندازی سیستم مالی و کدینگ حساب ها در نرم افزار سپیدار (همکاران سیستم) ( بسته اطلاعات اول دوره )
 • آموزش نحوه ثبت و صدور سند افتتاحیه ( بسته اطلاعات اول دوره )
 • آموزش نحوه ثبت , صدور اسناد هزینه و انواع دارائی های ثابت در نرم افزار سپیدار (همکاران سیستم) ( بسته اطلاعات میان دوره الف )
 • آموزش نحوه ثبت و صدور اسناد دریافت و پرداخت روزانه صندوق و تنخواه گردان ( بسته اطلاعات میان دوره الف )
 • آموزش نحوه کار با سیستم های خرید و فروش و خزانه داری شرکت های بازرگانی ( بسته اطلاعات میان دوره ب )
 • آموزش مباحث مربوط به مالیات و عوارض ارزش افزوده شامل جرائم و معافیت های قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده نحوه ثبت و صدور اسناد مالیات و تهاتر مانده حساب های ارزش افزوده
 • آموزش نحوه تهیه و ارسال فایل مالیات و عوارض ارزش افزوده در سامانه evat.ir و گزارش معاملات فصلی در سامانه www.tax.gov.ir

بخش دوم:

 • آموزش مباحث قانون کار و تأمین اجتماعی
 • آموزش نحوه ثبت و صدور سند حقوق و دستمزد

بخش سوم:

 • آموزش نحوه تهیه صورت مغایرت های بانکی آموزش استهلاک و انبارگردانی در پایان سال قبل از بستن حساب ها  ( اطلاعات پایان دوره )
 • آموزش نحوه بستن حساب های سود و زیانی، تراز اختتامیه و افتتامیه در سال مالی بعد

بخش چهارم:

 • آموزش نحوه استفاده از نرم افزار هلو طی 4 جلسه در زمینه عملیات حسابداری شرکت های بازرگانی و تولیدی
 • برگزاری 3 جلسه کارآموزی جهت آشنایی با محیط نرم افزار هلو به همراه رفع اشکال