بخش اول:

 • آموزش نحوه استقرار و راه اندازی سیستم مالی و کدینگ حساب ها در نرم افزار سپیدار (همکاران سیستم).
 • آموزش نحوه ثبت و صدور سند افتتاحیه.
 • آموزش نحوه کار با سیستم های خرید و فروش و خزانه داری شرکت های بازرگانی.
 • آموزش مباحث مربوط به مالیات و عوارض ارزش افزوده شامل جرائم و معافیت های قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده، نحوه ثبت و صدور اسناد مالیات و تهاتر مانده حساب های ارزش افزوده.
 • آموزش نحوه تهیه و ارسال فایل مالیات و عوارض ارزش افزوده در سامانه evat.ir
 • آموزش نحوه تهیه و ارسال فایل گزارش معاملات فصلی در سامانه tax.gov.ir

 

بخش دوم:

 • آموزش مباحث قانون کار و تأمین اجتماعی.
 • آموزش نحوه ثبت و صدور سند حقوق و دستمزد.
 • آموزش نحوه تهیه و ارسال لیست بیمه در سامانه https://samt.tamin.ir
 • آموزش نحوه تهیه و ارسال لیست مالیات در سامانه tax.gov.ir
 • آموزش نحوه تحریر دفاتر قانونی.
 • آموزش نحوه ثبت و صدور اسناد هزینه در نرم افزار سپیدار (همکاران سیستم).

بخش سوم:

 • آموزش نحوه ثبت و صدور اسناد حسابداری انواع دارائی های ثابت.
 • آموزش نحوه ثبت و صدور اسناد دریافت و پرداخت روزانه صندوق و تنخواه گردان.
 • آموزش نحوه تهیه صورت مغایرت های بانکی آموزش استهلاک و انبارگردانی در پایان سال قبل از بستن حساب ها.
 • آموزش نحوه تهیه و ارائه اظهار نامه مالیات بر عملکرد سالانه.
 • آموزش نحوه بستن حساب های سود و زیانی، تراز اختتامیه و افتتامیه در سال مالی بعد.

بخش چهارم:

 • آموزش نحوه استفاده از نرم افزار هلو طی 4 جلسه در زمینه عملیات حسابداری شرکت های بازرگانی و تولیدی.
 • برگزاری دو جلسه کارآموزی در محیط کار.
 • دوجلسه اکسل در حسابداری