• آموزش نحوه راه اندازی سیستم مالی و کدینگ حساب ها در نرم افزار سپیدار (همکاران سیستم).
  • آموزش نحوه کار با سیستم های خرید و فروش و خزانه داری شرکت های بازرگانی.
  • آموزش مباحث مربوط به مالیات و عوارض ارزش افزوده شامل جرائم و معافیت های قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده، نحوه ثبت و صدور اسناد مالیات و تهاتر مانده حساب های ارزش افزوده.
  • آموزش نحوه تهیه و ارسال فایل مالیات و عوارض ارزش افزوده در سامانه evat.ir
  • آموزش نحوه تهیه و ارسال فایل گزارش معاملات فصلی در سامانه tax.gov.ir
  • آموزش مباحث قانون کار و تأمین اجتماعی.
  • آموزش نحوه ثبت و صدور سند حقوق و دستمزد.
  • آموزش نحوه ثبت و صدور اسناد هزینه در نرم افزار سپیدار (همکاران سیستم).
  • آموزش نحوه ثبت و صدور اسناد حسابداری انواع دارائی های ثابت.
  • آموزش نحوه ثبت و صدور اسناد دریافت و پرداخت روزانه صندوق و تنخواه گردان.
  • برگزاری دو جلسه کارآموزی در محیط کار .