مطالب توسط پویا محاسب کبیر

خدمات مالی و حسابداری

      انجام کلیه امور حسابداری و حسابرسی به صورت حضوری ( تمام وقت، نیمه وقت ) اعم از استقرار و راه اندازی سیستم های مالی، تحریر دفاتر، اظهارنامه مالیاتی شامل: ارزش افزوده و عملکرد سالیانه،دفاعیات مالیاتی،تهیه گزارشات فصلی خرید و فروش، تهیه لیست حقوق و دستمزد، ارائه لیست بیمه سازمان تامین اجتماعی . […]