مقالات

آموزش تهیه صورت های مالی

صورت های مالی

آموزش تهیه صورت های مالی

صورت های مالی به منظور تجمیع اطلاعات و داده های حسابداری و در پایان دوره های مالی تهیه می شوند. این گزارشات برای ارزیابی عملکرد، میزان نقدینگی و اطلاعات مالی کسب و کارها به کار می روند. تهیه صورت ها و گزارشات به طور معمول آخرین مرحله در چرخه حسابداری بوده و پس از آن، دوره مالی جدید آغاز می گردد. پس از وارد نمودن اطلاعات حسابداری و تعدیل و بستن حساب ها، صورت ها و گزارشات مالی تهیه می شود. با مطالعه این مطلب با روش تهیه صورت ها و گزارشات حسابداری آشنا خواهید شد.

صورت های مالی به ترتیب و با نظم خاصی تهیه می شوند زیرا اطلاعات هر صورت به صورت قبلی وابسته است. معمولا تراز آزمایشی اولین مرحله در این فرایند است. پس از تراز آزمایشی، صورت وجوه نقد، صورت سود و زیان، ترازنامه و صورت سرمایه قرار می گیرند.

تراز آزمایشی

گرفتن تراز آزمایشی، اولین مرحله در تهیه صورت های مالی است. تراز آزمایشی عبارت است از: موجودی تمامی حساب ها در پایان دوره حسابداری. به طور مثال اگر چرخه حسابداری برای مهر ماه (از یک تا سی مهر) اجرا شود، تراز آزمایشی، موجودی حساب ها را برای یک ماه و تا پایان مهر نمایش خواهد داد. در سندها و به طور کلی ترازها و گزارشات حسابداری، ستون های بدهکار و بستانکار وجود دارند. افزایش دارایی ها و هزینه ها در ستون بدهکار وارد می شوند. بدهی ها و درآمدها نیز در ستون بستانکار وارد می شوند، در نهایت باید دو ستون دارای مقادیر برابر باشند. در صورتی که در تراز آزمایشی، ستون های بستانکار و بدهکار برابر نبودند، احتمالا اشتباهی در وارد کردن اطلاعات رخ داده است.

صورت های مالی

تهیه صورت های مالی

تراز آزمایشی تعدیل شده 

پس از تکمیل تراز آزمایشی بعضی از حساب ها نیاز به تعدیل دارند. معمولا در سیستم های حسابداری درآمدها زمانی وارد می شوند که به دست می آیند، حتی اگر پرداخت نشده باشند. هزینه ها نیز در زمان وقوع وارد می شوند، نه زمانی که آن ها را پرداخت می نمایید. حساب هایی مانند دستمزدهای پرداختنی، استهلاک انباشته و پیش پرداخت ها باید تعدیل شوند. به عنوان مثال اگر شما 20 میلیون تومان به کارگران بدهکار هستید، هزینه حقوق و دستمزد را 20 میلیون وارد کنید و در قسمت بستانکار در حسابی با عنوان حقوق های قابل پرداخت 20 میلیون تومان برای پرداخت در نظر بگیرید. پس از تعدیل حساب ها، مجددا تراز آزمایشی گرفته می شود که به آن تراز آزمایشی تعدیل شده می گویند.

صورت های مالی وجوه نقد

صورت های مالی وجوه نقد، نحوه توزیع نقدینگی در شرکت یا کسب و کار را نمایش می دهند. قسمت اول این صورت مالی مختص به هزینه های عملیاتی مانند هزینه های سربار، هزینه های اداری، هزینه دستمزد مستقیم و هزینه های مالی می باشد. بخش بعدی مربوط به درآمد حاصل از فروش بوده و بخش نهایی سرمایه گذاری و سود سهام را در طول دوره مالی نشان می دهد. محاسبات نهایی نشان دهنده کاهش وجه نقد از دوره قبلی تا دوره فعلی خواهد بود.

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان از تراز آزمایشی تعدیل شده تهیه می گردد. در این صورت مالی، تمامی درآمدها و هزینه های کسب و کار در یک بازه زمانی خاص فهرست می شوند. سود و زیان از محاسبه درآمد و کسر هزینه ها از آن به دست می آید. واضح است که در صورت بالاتر بودن درآمد از هزینه، صورت سود و زیان، سود و در غیر این صورت زیان نشان خواهد داد.

صورت های مالی

تهیه گزارشات حسابداری

ترازنامه

ترازنامه یکی از صورت های مالی است که به زبان ساده شامل تمام مواردی است که در صورت سود و زیان ذکر نمی شود. ترازنامه دارایی ها، بدهی ها و سرمایه کسب و کار را لیست می کند. دارایی ها شامل وجوه نقد، صندوق، موجودی بانک ها، حساب های دریافتنی و غیره است. بدهی ها نیز عبارتند از حساب های پرداختنی، بستانکاران تجاری، بدهی های بلند مدت، مالیات های پرداخت نشده کسب و کار و … . سرمایه یا حقوق صاحبان سهام نیز در ترازنامه ذکر می شود. در ترازنامه مجموع دارایی ها باید برابر با مجموع بدهی ها به اضافه سرمایه باشد.

صورت های مالی سرمایه

صورت سرمایه یکی دیگر از صورت های مالی شرکت یا کسب و کار است که خلاصه ای از سرمایه گذاری صاحبان سهام را نشان می دهد. هر سرمایه ای که به شرکت وارد شده است و هر گونه مبلغی که صاحبان سهام به عنوان حقوق برداشت کرده اند، در صورت سرمایه قابل مشاهده است. همچنین این صورت مالی، درآمد خالص و یا زیان خالص دوره جاری را نمایش می دهد. برای تهیه صورت سرمایه به صورت سود و زیان نیاز است زیرا محاسبات سود و زیان برای تکمیل صورت سرمایه به کار می روند.

روش تهیه صورت های مالی به صورت گام به گام

در این جا ترتیب تهیه صورت های مالی را گام به گام شرح می دهیم:

 • گام اول: جمع آوری و دریافت فاکتورهای خرید

فاکتورهای خرید مواد اولیه و خرید کالا و خدمات را با حساب های پرداختنی مقایسه کنید تا از دریافت تمامی فاکتورهای خرید مطمئن شوید. برای هر فاکتور خریدی که دریافت نکرده اید، هزینه ای را در داده های حسابداری وارد کنید.

 • گام دوم: بررسی فاکتورهای فروش

گام دوم در تهیه صورت های مالی بررسی فاکتورهای فروش است. موجودی کالا و خدمات خود را بررسی کرده و از صدور تمام فاکتورهای فروش اطمینان حاصل کنید.

تهیه صورت های مالی

 • گام سوم: انباشت دستمزد پرداخت نشده

برای تمامی دستمزدهایی که در پایان دوره گزارش درج شده و هنوز پرداخت نشده اند، هزینه ای را در نظر بگیرید.

 • گام چهارم: محاسبه استهلاک

گام چهارم در تهیه صورت های مالی محاسبه استهلاک دارایی های ثابت مانند زمین، ماشین آلات، ابزار و لوازم مصرفی و غیره می باشد.

 • گام پنجم: موجودی کالا

موجودی کالا را شمارش کرده و یا از روش تخمین برای رسیدن به موجودی نهایی استفاده کنید. بدین ترتیب می توانید بهای تمام شده کالای فروخته شده را محاسبه کرده و در اطلاعات حسابداری شرکت ثبت کنید.

 • گام ششم: تطبیق حساب های بانکی

تمامی اطلاعات، واریزی ها و پرداختی های حساب های بانکی شرکت را در اسناد حسابداری وارد کنید.

 • گام هفتم: موجودی حساب ها را منتقل کنید

مانده حساب های دفتر معین را به دفتر کل انتقال دهید.

 • گام هشتم: بررسی حساب ها

گام هشتم در تهیه صورت های مالی بررسی حساب های ترازنامه است. از اطلاعات دفتر روزنامه برای مطابقت مانده حساب ها استفاده کنید.

 • گام نهم: وارد کردن مالیات بر درآمد انباشته

با توجه به صورت درآمد تصحیح شده، هزینه مالیات بر درآمد را اختصاص دهید.

 • گام دهم: بستن حساب ها

تمامی حساب های دفتر معین و دفتر کل را بسته و برای دوره جدید مجددا باز کنید.

 • گام یازدهم: صدور صورت های مالی

بعد از طی مراحل بالا، حال می توانید، صورت ها و گزارشات حسابداری ذکر شده در بالا را تهیه نمایید.

صورت های مالی

آموزش تهیه صورت های مالی

صورت های مالی به چه منظور تهیه می شوند؟

صورت های مالی حاوی اطلاعات مهم و با ارزشی برای مدیران شرکت هستند. با استفاده از این صورت ها، مدیران عملکرد شرکت را بررسی کرده و تمهیدات لازم را برای رشد اقتصادی شرکت و کسب و کار خود اتخاذ می کنند. بررسی میزان نقدینگی و بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت و هدف گذاری برای پرداخت آن ها از دیگر دلایل تهیه گزارشات حسابداری است. از طرفی تهیه این گزارشات برای جمع بندی اطلاعات حسابداری و ارائه اظهارنامه مالیاتی در پایان دور مالی کمک کننده است. مدیران توانمند شرکت ها همچنین با بررسی این گزارشات به عملکرد شرکت در جذب مشتریان جدید و جلوگیری از ریزش مشتریان پی می برند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


+ 1 = هشت